Sponsorzy oraz media

Charytatywna forma festynu ma zachęcić zarówno rodziców jak i dzieci do wkładu własnego przy organizacji tego przedsięwzięcia poprzez zaangażowanie przy licznych konkursach i akcjach (np. pieczenie ciast przez rodziców, udział w konkursach), środki zebrane podczas festynu będą przeznaczone na dopłaty do planowanych półkolonii.

Jako stowarzyszenie, które nie ma dużego kapitału jaki może przeznaczyć na uatrakcyjnienie naszych inicjatyw, szukamy jak największej liczby sponsorów, którzy w dowolny sposób chcieliby wesprzeć działalność naszej Drużyny. Każda forma wsparcia będzie przydatna. Jeśli chcieliby Państwo w celach reklamowych lub osobistych wesprzeć w dowolny sposób organizowany festyn lub półkolonie, będziemy bardzo wdzięczni.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła telewizja WTK oraz portal epoznan.pl.

Atrakcje zapewniają m.in.:

Możliwość komentowania jest wyłączona.