KURSY

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na kursy:

  • Młodszego Ratownika WOPR,
  • Ratownika WOPR,
  • Ratownika Wodnego Pływalni.

Kursy będą przeprowadzone na Pływalni „ATLANTIS” na os.Stefana Batorego 101 oraz na na jez.Kierskim.

Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy odbywają się na specjalistycznym sprzęcie, na którym szkolą się ratownicy medyczni.

W trakcie trwania kursu jak również po zakończeniu, zapraszamy do uczestnictwa w treningach Drużyny Ratowniczej WOPR COMMANDO RESCUE TEAM.

Zgłoszenia i zapisy prosimy kierować bezpośrednio do instruktorów lub w kasie basenu.

Prowadzący szkolenie:

Zgłoszenia i zapisy prosimy kierować bezpośrednio do instruktorów lub w kasie basenu.

WYMAGANIA:

Młodszy Ratownik WOPR:
1. Ukończony 12 rok życia.
2. Złożenie pisemnej zgody na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny)
3. Złożenie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny)
4. Posiadanie karty pływackiej lub specjalnej karty pływackiej.

Ratownik WOPR:
1. Ukończony 16 rok życia.
2. Posiadanie:
a) stopnia młodszego ratownika WOPR;
b) ważnej legitymacji Młodszego Ratownika WOPR;
c) specjalnej karty pływackiej;
d) patentu lub uprawnienia przydatnego w ratownictwie wodnym;
3. Złożenie pisemnej zgody na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny).
4. Złożenie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny).
5. Przejście sprawdzianu wstpęnego:
a) przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 1’ 50” wyłącznie na piersiach.
b) przepłynięcie pod wodą dystansu co najmniej 15m bez łamania powierzchni wody.

Dodaj komentarz