O nas

Drużyna WOPR: Commando Rescue Team (CRT)

Powstaliśmy 27.08.2010 roku. Jako grupa kilku osób z różnorodnym bagażem doświadczeń postanowiliśmy połączyć nasze siły w czymś czego nie można nazwać ani pracą, ani hobby. Ratownictwo jest sposobem na życie. Kążdy z nas w przeszłości miał do czynienia z różnymi sportami, które mogą przydać się Drużynie.

Nazwa Commando Rescue Team wzięła się od Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju z Lubonia, którego integralną częścią jest Drużyna CRT. Działamy zarówno w obrębie LOK, jak i Wielkopolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Sekcje KŻR Commando, z którymi nawzajem się szkolimy zajmują się takimi aktywnościami jak: strzelectwo sportowe i bojowe, samoobrona, spadochroniarstwo, nurkowanie, wspinaczka i in.

CRT początkowo składała się z ośmiu Członków, których trzon stanowili instruktorzy i ratownicy WOPR. Aktualnie zajmujemy się propagowaniem idei WOPR na różnych imprezach sportowych, w szkołach, podczas pokazów ratowniczych oraz festynach lokalnych. Dzięki tym działaniom wiadomość o naszej działalności trafia do coraz szerszego grona młodzieży, która posiadając podobne zainteresowania dąży do dołączenia w nasze szeregi.

Naszym celem jest utworzenie sprawnej komórki w strukturach WOPR, która profesjonalizmem swoich członków będzie wiodła prym, w jakości wyszkolenia oraz poziomie zapewnianego bezpieczeństwa na wielkopolskich akwenach wodnych.

Będąc ratownikami WOPR zdajemy sobie sprawę z wynikających, z posiadanych przez nas uprawnień i obowiązków. Łącząc w całość szeroki wachlarz zainteresowań każdego z nas, stanowimy wszechstronny zespół niosący pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

W razie wyjątkowych sytuacji, gdzie zagrożone jest życie ludzi Drużyna jest do dyspozycji Prezesa Wielkopolskiego WOPR i w każdej chwili gotowa podjąć działania na terenie całego kraju w kilka godzin od uzyskania informacji.

Dodaj komentarz